Organisation och personal

Mariella Öberg

expert vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
mariella.oberg[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 2956
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Gynekologisk endokrinologi

E-post:
Mariella.Oberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 9862
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 96 bv
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.