Georgios Dimitroglou Rizell

biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
georgios.dimitroglou[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3272
Besöksadress:
Rum ÅNG 14136 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Sedan hösten 2017 är jag en Wallenberg Academy Fellow (KAW 2016.0198) i matematik finansierad av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Jag avlade min doktorsexamen 2012 vid Uppsala Universitet, där min handledare var Tobias Ekholm.

Mitt forskningsområde är symplektisk- och kontakttopologi, och mitt huvudintresse är att förstå och klassificera Lagrangianska och Legendriska delmångfalder. Mer information finns på min privata hemsida.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.