Organisation och personal

Georgios Dimitroglou Rizell

biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
georgios.dimitroglou[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3272
Besöksadress:
Rum ÅNG 14136 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en nybliven Wallenberg Academy Fellow i matematik med start under 2017. För närvarande så innehar jag en postdoktortjänst finansierad av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Jag avlade min doktorsexamen 2012 vid Uppsala Universitet, där min doktorandhandledare var Tobias Ekholm.

Mitt forskningsområde är symplektisk och kontakt topologi, och mina huvudintressen rör klassifikationen av Lagrangianska och Legendriska delmångfalder.

Mer information finns på min privata hemsida.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.