Organisation och personal

Annica Nilsson

biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Annica.Nilsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3783
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.