Lena Normark

universitetsadjunkt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

E-post:
Lena.Normark[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-611 4290
Mobiltelefon:
073-8144114
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
lena.normark[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6641
Mobiltelefon:
073-8144114
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.