Hanne Martinek

gästlärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Affilierade

Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Nyckelord: social inequality gender nationalism welfare regime class war

Mina kurser

Biografi

Sedan januari 2016 forskare inom projektet The politics of military loss in contemporary Europe, tillsammans med en internationell forskargrupp under ledning av cecilia Åse, Stockholms Universitet. Mer om projektet finns här

Maj 2016 disputation med avhandling Mothers' social citizenship. The logics and effects of the German and Swedish welfare states

Forskning

Jag jobbar just nu i projektet "the politics of military loss in contemporary Europe", tillsammans med en internationell forskargrupp under ledning av Cecilia Åse, Stockholms Universitet. Min del av projektet fokuserar på Tyskland och hur döden av tyska soldater i Afghanistan-insatsen diskuteras i parlamentet. Jag genomför en diskursanalys av olika debatter i det tyska parlamentet och tittar närmare på hur kön och nation konstrueras när soldaters död diskuteras. Mer om projektet finns här

I min avhandling ”Mothers’ social citizenship. The logics and effects of the German and Swedish welfare states” har jag analyserad mödrars sociala medborgarskap med en fokus på fattigdom och finansiellt beroende. Jag visar att den tyska och den svenska välfärdsstaten visar upp förvånande likheter när det gäller sociala rättigheter av mödrar i olika arbetsmarknadspositioner, och att mödrar med en längre distans från arbetsmarknaden faller i fattigdom och finansiellt beroende i båda länderna. Men jag visar också att den svenska välfärdsstaten lyckas mycket bättre med att integrerar mödrar i arbetsmarknaden. Så även om den svenska och den tyska välfärdsstaten grundar många sociala rättigheter på förvärvsarbete, kan mödrar i Sverige nyttjar sina sociala rättigheter i högre grad än mödrar i Tyskland för att dem är oftare del av arbetsmarknaden.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.