Per Sjögren

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
per.sjogren[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning studerar vi hur våra övergripande kostvanor (kostmönster) relaterar till åldrandets hälsa. Vi studerar traditionellt hälsosamma-ohälsosamma kostmönster men också populära koster och deras hälsoeffekt över tid med hjälp av olika kohortstudier. Dessutom studerar vi hur våra kostvanor påverkar mängden miljögifter i människa. Nyligen började vi studera betydelsen av längden av våra Telomerer (dvs våra kromosomändar) i relation till åldrandet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.