Organisation och personal

Johanna Svahn

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
johanna.svahn[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1667
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Lektor i pedagogik

Min forskning riktar sig främst mot barns identitets- och socialisationsprocesser kopplat till frågor som rör mobbning, konflikter och olika former av prevention och interventionsarbete i skolan.

 

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.