My Klockar Linder

gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
my.klockarlinder[AT-tecken]idehist.uu.se
Mobiltelefon:
018-471 5749
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade i mars 2014 på avhandlingen Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori. I avhandlingen studerar jag kulturpolitikens formering i Sverige under 1900-talet och uppkomsten av ett modernt kulturpolitikbegrepp. Hösten 2014 är jag anställd på deltid som forskare inom forskningsnoden KUSKO (Kunskapssamhällen: kommunikation och organisation 1800-2020) för att utforma kommande forskningsprojekt. Jag undervisar på B- och C-nivå samt på samhällsvetarprogrammets introduktionskurs.

Mina kurser

Biografi

Jag heter My Klockar Linder och är idé- och lärdomshistoriker. Jag disputerade i mars 2014 på avhandlingen Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori. I avhandlingen studerar jag kulturpolitikens formering i Sverige under 1900-talet och uppkomsten av ett modernt kulturpolitikbegrepp. Mina forskningsintressen omfattar bland annat begreppshistoria och begreppsformering samt hur politikområden utformas och förändras historiskt. I avhandlingen undersöker jag hur kulturpolitik etablerades som en språklig kategori, som utgångspunkt för vetenskaplig kunskapsproduktion och som område för politisk och administrativ handling.

Hösten 2014 var jag anställd som forskare inom forskningsnoden KUSKO (Kunskapssamhällen: kommunikation och organisation 1800-2020) för att utarbeta kommande forskningsprojekt. För närvarande arbetar jag även på en artikel inom forskningsprojektet "Massmedieproblem: massmediestudiets formering 1960 till 1980" under ledning av Pelle Snickars, Mats Hyvönen och Per Vesterlund. Jag undervisar på B- och C-nivå i idéhistoria samt på samhällsvetarprogrammets introduktionskurs.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.