Organisation och personal

Dorota Green

forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post:
dorota.green[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-4811208
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

universitetslektor vid Institutionen för psykologi

E-post:
Dorota.Green[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2113
Mobiltelefon:
070-4811208
Fax:
018-471 2400
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.