Ina Blind

forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
ina.blind[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Filosofie doktor i nationalekonomi

Forskningsområden: urbanekonomi, bostadsekonomi, empirisk mikroekonomi

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2015 med avhandlingen "Essays on Urban Economics". I avhandlingen behandlas var hushåll väljer att bosätta sig i förhållande till varandra och i förhållande till urbana funktioner (böneutrop och kollektivtrafik) samt vilken betydelse närhet till kollektivtrafik har för individens ställning på arbetsmarknaden.

För närvarande arbetar jag inom projektet "Utvärdering av samhällsförändringar och offentlig politik med hjälp av databasen 'Den urbana bostadsmarknaden'”. Projektet är finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse och projektledare är Matz Dahlberg. Databasen "Den urbana bostadsmarknaden" innheåller information om de flesta bostadsförsäljningar som gjorts i Sverige under de senaste åren. Inom detta projekt har jag främst arbetat med att studera geografiska variationer i bostadsprisutveckling. Jag undersöker också hur renoveringar påverkar bostadsrättspriser.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.