Organisation och personal

Minna Salminen Karlsson

forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
Minna.Salminen[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 5054
Besöksadress:
Kv Botan, Villav 6
75236 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

jämställdhetsspecialist vid HR-avdelningen, HR-stöd; HR-enhet HumSam

E-post:
minna.salminen[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

forskare vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Doktor i pedagogik, docent i sociologi .Mitt forskningsfält omfattar genus - teknik - utbildning - organisation. Jag har forskat kring teknisk utbildning, särskilt på högskolenivå och genus i organisationer, framför allt i akademin och dataföretag. Jag är också engagerad i praktiskt jämställdhetsarbete och leder ett EU-projekt, FESTA, inom området. För närvarande är jag engagerad i forskningsprojektet Att framträda som framagångsrik student, om maskuliniteter statusutbildningar.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.