Anne Berg

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anne.berg[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2489
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

För info om mina forskningsprojekt, forskningsintressen och publikationer, se:

http://uppsala.academia.edu/AnneBerg

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade i april 2011 på avhandlingen Kampen om befolkningen: Den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-1860. Studien handlar om hur och varför människor från olika delar av det svenska samhället blev nationella i övergången till det moderna. Jag har även publicerat artiklar om medelklassens formering i ett genusperspektiv samt den tidiga folkbildningsrörelsens ideologiöverföring. I huvudsak rör sig mina forskningsintressen kring frågor om hur samhällen uppstår och förändras - till exempel hur nationella samhällen formerats - och varför de gör det. Därutöver är jag särskilt intresserad av frågor kring politiska och nationella rörelsers sociologi samt frågor om klass och klassformering. Demokratiseringsprocesser, särskilt i ett kulturperspektiv, är ett annat forskningsområde som intresserar mig.

Från vårterminen 2012 arbetar jag inom två forskningsprojekt med min kollega Samuel Edquist. Forskningsprojekten är förlagda vid institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Det ena projektet handlar om folkbildningens finansiering där jag specialstuderar statsbidragens utformning under tidsperioden 1872–-1912; – från de första statsbidragen till statens ökade reglering av folkbildningsformen. Det andra projektet handlar om skapandet av demokratiska människor före partibildningen och det s.k. demokratiska genombrottet. Jag specialstuderar perioden från ca 1830–-1880 som jag menar bör betraktas som ett viktigt skede i den kulturella och sociala demokratiseringsprocessen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.