Organisation och personal

Cecilia Boström

biträdande universitetslektor , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Cecilia.Bostrom[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5855
Mobiltelefon:
070-5859730
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.