Cecilia Boström

universitetslektor , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Cecilia.Bostrom[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5855
Mobiltelefon:
070-5859730
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som Universitetslektor vid avdelningen för elektricitetslära. Mitt huvudforskningsområde är att studera elsystem för marina tillämpningar, framförallt för vågkraft. Målet med min forskning är att den ska leda till att en väsentlig del av världens framtida energiförsörjning ska komma från marina förnybara energikällor.

Nyckelord: förnybarenergi elsystem marinenergi vågkraft kraftelektronik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.