Organisation och personal

Stina Fernqvist

forskare i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
stina.fernqvist[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6542
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

timlärare vid Sociologiska institutionen, Affilierade

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I have a PhD in Sociology, my thesis is entitled "Rich in experience? A qualitative study of children's strategies and the conditions of child poverty in the welfare state". I am currently working at the Institute for Housing and Urban Research on a project which focuses on families risking eviction.

Mina kurser

Biografi

Disputerade i februari 2013 på avhandlingen "En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten". Avhandlingens syfte är att utforska och analysera barns erfarenheter av fattigdom som en del av deras identitetsskapande samt synliggöra hur deras aktörskap kan förstås som en strategi för att hantera sin situation. Hur barnfattigdom och barnpositionen i stort förstås och framställs i en välfärdsstatlig kontext blir en relevant aspekt av dessa processer. Efter disputationen har jag varit verksam som forskare inom projekten  "Ekonomisk utsatthet bland barn till föräldrar med kognitiva svårigheter" och "Ekonomisk kontroll, exploatering och deprivering i familjen" som båda letts av professor Elisabet Näsman vid Sociologiska institutionen. Jag har också sammanställt en rapport om barnfattigdom för Uppsala kommuns räkning i samarbete med Barnombudsmannen. Sedan april 2015 verksam som forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning med det egna projektet "Framställningar av föräldrapositioner vid barnvräkningar: kategoriseringar, förklaringsmodeller och möjliga insatser" som finansieras av Forte.

Mina huvudsakliga intresseområden:

Barndomssociologi

Kvalitativ metod

Kritisk välfärdsforskning

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.