Organisation och personal

Helena Igelström

forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi

E-post:
Helena.Igelstrom[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinska centrum, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
helena.igelstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Leg Fysioterapeut, Med Dr.

Mina kurser

Biografi

Jag arbetar som forskare vid Institutionen för Neurovetenskap och Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap. Min forskning handlar i stort om hälsorelaterade beteendeförändringar med fokus på fysisk aktivitet och stillasittande beteenden samt om mätmetoder för dessa beteenden. För närvarande pågår en stor interventionsstudie (Phys-Can) där vi studerar effekten av hög- och låg/måttligt intensiv fysisk träning på cancer-relaterad fatigue, samt om ett utökad beteendestöd kan bidra till vidmakthållande av ett utökat fysiskt aktivitetsbeteende. 

Jag undervisar också på Fysioterapeutprogrammet vid Institutionen för Neurovetenskap. De kurser jag i dagsläget arbetar med är Fysioterapi II och Fysioterapi VIb. Gemensamt för dessa kurser är deras fokus på fysisk aktivitet och beteendeförändring; kursen i termin 2 kretsar kring beteendeförändring hos person utan sjukdom, medan kursen i termin 4 genomsyras av beteendeförändring hos personer med sjukdom.

Forskning

Min forskning kretsar kring fysisk aktivitet och stillasittande, både vad gäller psykometri hos mätmetoder, prevalens och sambandsvariabler, effekter av fysisk aktivitet/träning, samt interventioner för att förändra och bibehålla ett förändrat fysiskt aktivitetsbeteende (ökad fysisk aktivitet och/eller minskat stillasittande).

Mer specifikt arbtar jag just nu med följande:

  • Fysisk aktivitet och stillasittande vid obstruktivt sömnapnésyndrom och snarkning
  • Fysisk träning och beteendeförändring under pågående kurativ cancerbehandling (Phys-Can)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.