Organisation och personal

Helena Igelström

universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi

E-post:
Helena.Igelstrom[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinska centrum, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
helena.igelstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Birgitta Johansson

E-post:
helena.igelstrom[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 78, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 78, 5 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Leg Fysioterapeut, Med Dr.

Mina kurser

Biografi

Jag arbetar som forskare vid Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP) men är också associerad forskare vid Institutionerna för Neurovetenskap (INV) respektive Folkhälso- och Vårdvetenskap (IFV). Min forskning handlar i stort om hälsorelaterade beteendeförändringar men ett stort fokus ligger på fysisk aktivitet/träning och stillasittande beteenden samt om mätmetoder för dessa beteenden. De patientgrupper som jag framför allt arbetar med är patienter med sömnapné och övervikt samt patienter under pågående cancerbehandling.

Den undervisning jag är engagerad i bedrivs på Fysioterapeutprogrammet vid INV. De kurser jag framför allt har arbetat med är Fysioterapi II och Fysioterapi VIb. Gemensamt för dessa kurser är deras fokus på fysisk aktivitet och beteendeförändring; kursen i termin 2 kretsar kring beteendeförändring hos person utan sjukdom, medan kursen i termin 4 genomsyras av beteendeförändring hos personer med sjukdom.

Forskning

Min forskning kretsar huvudsakligen kring hälsorelaterade beteendeförändringar och stort fokus ligger på fysisk aktivitetsbeteende och stillasittande beteenden. Forskningen involverar både psykometri hos mätmetoder, prevalens och sambandsvariabler, effekter av fysisk aktivitet/träning, samt interventioner för att förändra och bibehålla ett förändrat hälsobeteende.

Mer specifikt arbetar jag just nu med följande:

  • Fysisk aktivitet, stillasittande och matvanor vid obstruktivt sömnapnésyndrom och snarkning
  • Fysisk träning och beteendeförändring under pågående kurativ cancerbehandling (Phys-Can)
  • Webbaserad psykosocial intervention under pågående kurativ cancerbehandling (U-CARE: Vuxna med cancer)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.