Organisation och personal

Erik Falk

universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
erik.falk[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6868
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: fredag 11-12

Akademiska meriter: Ämneslärare, FD

Mina kurser

Biografi

Under vårterminen 2015 undervisar jag i skriv- och textkurser på grundnivå, handleder och examinerar studentuppsatser på grundnivå samt undervisar i kurserna Ämnesdidaktisk teori och Verksamhetsförlagd utbildning på lärarprogrammet.

Avhandlingsprojekt

Att förolämpa någon har varit förbjudet enligt svensk lag i hundratals år. Äldre tiders rättegångsprotokoll redovisar domslut i ärekränkningsmål och anger många gånger förolämpningarnas orsak, formulering och effekt. Källmaterialet för mitt avhandlingsprojekt är två skilda serier av protokoll från 1630-talets Uppsala: universitetets konsistorieprotokoll och stadsrättens domböcker. Avhandlingsprojektet är en språkhistorisk talaktsanalys med semantisk-pragmatisk inriktning. Den tar fasta på det språkliga uttryckets form och betydelse, men även på dess förolämpande kraft och effekt på den tilltalade personen.

Forskningsintressen

Historisk diskursanalys, historisk pragmatik, talaktsteori, textanalys, elevtext, svenskämnets didaktik.

Förtroendeuppdrag

Konferenser

Forum för textforskning (FoT9 ), Göteborg 12-13/6 2014

6th International Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics (EPICS VI), Sevilla 12-14/5 2014

Fjärde Nordiska ämnesdidaktiska konferensen (NOFA 4), Trondheim 29-31/5 2013

Symposium on Swearing in the Nordic Countries (Swisca), Köpenhamn 6/12 2012

Svenska med didaktisk inriktning (SMDI 10), Stockholm 17–18/10 2012

Svenska språkets historia (SSH 12), Stockholm april 2012.

Ett CV i korthet

  • Universitetslektor i svenska språket från januari 2013
  • Disputation 24 september 2011
  • Doktorand i nordiska språk 2007–2011
  • Gymnasielärare vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 1986,1991–2006
  • Adjunkt vid Finnvedens gymnasium, Värnamo 1989–1991
  • Utländsk lektor i svenska vid Karl-Marx-Universität, Leipzig 1988–1989
  • Ämneslärarexamen i svenska och tyska vid Uppsala universitet 1985.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.