Organisation och personal

Klaes-Håkan Bejmer

adjungerad professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
klaes-hakan.bejmer[AT-tecken]vattenfall.com
Telefon:
018-471 304208-7397384
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.