Anna Hambraeus

docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Dag Hammarskjöldsv 17
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.