Organisation och personal

Regine Hock

gästprofessor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Naturgeografi

Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

gästprofessor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Naturgeografi

E-post:
Regine.Hock[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2584
Besöksadress:
Rum GL216A Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.