Organisation och personal

Maria Berg Andersson

Kort presentation

Jag håller kurser i informationssökning och referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Arbetsplats: Jag finns oftast på Ekonomikums bibliotek (rum K218) och ibland på Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket.

Akademiska meriter: FK, bibl.ex

Nyckelord: bibliotekarie endnote zotero

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.