Organisation och personal

Sebastian Cöllen

doktorand vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
sebastian.collen[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 7025
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

My research is to a large extent oriented towards pre-modern times, especially the literature and culture of medieval Germany and Scandinavia. A traditional philological, text-based approach has always been at the core of my research, while at the same time I explore the explanatory value of recent theoretical and methodological developments, for instance in cognitive linguistics. My PhD in German concerns mainly Old High German love poetry and metaphorical language.

Akademiska meriter: teologie doktor

Mina kurser

Biografi

2013– Editorial Officer, Studia neophilologica

2013– Doktorand, Institutionen för moderna språk / Tyska, Uppsala universitet

• Examen: 2012 Fil. mag., Tyska

2011 Tyska D, Uppsala universitet

• Examen: 2011 Dr. theol., Religionshistoria

2006–2011 Doktorand, Teologiska institutionen / Religionshistoria, Uppsala universitet, inklusive en kurs i sagalitteratur vid Aarhus universitet (Danmark), 10 ECTS, Juli 2006

2004–2005 Tyska A–C, Uppsala universitet

• Examen: 2004 Fil. mag., Religionshistoria

2002–2004 Religionshistoria A–D, Uppsala universitet

2001 Arkeologi A, Uppsala universitet

2000–2002 Nordiska språk med historisk inriktning A–C, Uppsala universitet, inklusive en isländsk språkkurs på Háskóli Íslands (Island), Mars 2001

–2000 Leksands gymnasium, Samhällsvetenskapliga programmet / Humaniora, gren: latin

------------------------------------------------------------------------------------

För publikationer, se även: https://uppsala.academia.edu/SebastianC%C3%B6llen

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.