Organisation och personal

Emma Lindström

Kort presentation

M.Sc.

Mina kurser

Biografi

Forskning

Svag fostertillväxt har genom epidemiologiska studier förts fram som en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Den bakomliggande orsaken tros huvudsakligen vara näringsbrist under graviditeten, som avspeglas i en låg födelsevikt. Det är ännu oklart vilka mekanismer som ligger bakom detta men effekten har föreslagits vara medierad av oxidativ stress. Emma Lindström gör sina studier inom MINIMat projektet i Bangladesh, där hon analyserar faktorer som nutrition och oxidativ stress under graviditeten, hur det påverkar barnens metabola status och hur det kan leda till en ökad risk för kroniska sjukdomar i vuxen ålder.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.