Organisation och personal

Jesper Rydén

universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
Jesper.Ryden[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar på kurser i matematisk statistik för teknologer och naturvetare samt handleder examensarbeten (ofta som ämnesgranskare, då arbetet utförs i industri eller förvaltning).

Forskningsintressen: Statistisk modellering inom geovetenskap, t.ex. av extrema våghöjder till havs eller förekomst av trender hos temperaturdata.

Akademiska meriter: Tekn. dr., docent

Mina kurser

Biografi

Kort CV

Docent, matematisk statistik. Uppsala universitet 2010.

Tekn. dr., matematisk statistik. Lunds tekniska högskola 2002.

Civ.ing., teknisk fysik. Lunds tekniska högskola 1996.

Övrigt

Medlem av mentorsnätverket, ämneslärarrådet TekNat, programrådet för system i teknik och samhälle.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.