Organisation och personal

Elenor Kaminsky

universitetslektor klinisk vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
elenor.kaminsky[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Med. dr. i Hälso- och sjukvårdsforskning (2013), leg. sjuksköt (1985), barnsjuksköt (1991), distriktssköt (1994) med. kand. (2001). Avhandlingen beskriver telefonsjuksköterskors, föräldrars och 1177:s verksamhetschefers syn på telefonrådgivning, från pediatrik- och genusperspektiv. Arbetat inom barnsjukvårdens alla områden, skolhälsovård och telefonrådgivning (barnakutmottagning, nationella Apotekslinjen och nationella Kvinnofridslinjen). Forskar nu om lika villkor och undervisn. sjuksköt.progr.

Mina kurser

Biografi

Mitt forskningsfält är omvårdnad per telefon och lika villkor. Min avhandling 'Omvårdnad per telefon Intressenters syn och förståelse från ett pediatrik och ett genusperspektiv' består av fyra empiriska studier: olika sätt telefonsjuksköterskor förstår sitt arbete (Studie I), innehåll och utfall för pediatriska samtal (Studie II), föräldrars förväntning och erfarenheter av att ringa 1177 om pediatriska hälsofrågor (Studie III) och slutligen, vad 1177:s verksamhetschefer ser som målet för telefonsjuksköterskearbete och huruvida implementering av hälsopromotion och vård på lika villkor vid 1177 ingår (Studie IV). Avhandlingen försvarades 2013. Nu bedriver jag forskning om lika villkor i kontexten av telefonrådgivning.

Jag undervisar för närvarande i kommunikation, telefonrådgivning, organisation och ledarskap parallellt med handledning och examination av examensarbeten vid Uppsala universitets sjuksköterskeprogram.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.