Organisation och personal

Mats Målqvist

universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
Mats.Malqvist[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-2673545
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Associate Professor Mats Målqvist is a Medical Doctor (MD) with a Master’s degree in Social Science. His research centers on implementation of interventions for improved maternal, newborn and child health and survival, with a special focus on equity and empowerment. More: https://researchfeatures.com/2018/05/01/saving-lives-vulnerable-babies-around-world/

He is the coordinator for the Master's Program in Global Health and works actively with internationalization of higher education.

Nyckelord: child health health systems neonatal health maternal health

Mina kurser

Biografi

Forskning och arbetserfarenhet

Mats Målqvists forskning fokuserar på innovativa lösningar för bättre barnhälsa och ökad överlevnad, framförallt genom implementering av interventioner för förbättrad neonatal överlevnad. Han har i sin forskning varit delaktig och drivande i ett flertal internationella projekt och framgångsrikt handlett doktorander och studenter inom området.

I Vietnam har Mats Målqvist tillsammans med kollegor genomfört en stor populationsbaserad implementeringsstudie för förbättrad neonatal överlevnad, där en 46%-ig reduktion av neonatal mortalitet genom facilitering av lokala stakeholder-grupper kunde påvisas. Studien, med akronymen NeoKIP, har rönt stort internationellt intresse och huvudresultaten har publicerats i den högt rankade tidskriften PLoS Medicine.

I Nepal har Mats Målqvist och kollegor utvecklat ett forskningssamarbete och genomfört en rad sjukhusbaserade studier. Bland annat har implementeringen av ett förenklat protokoll för neonatal återupplivning, kallat Helping Babies Breathe (HBB) utvärderats. Studien kunde visa på en reduktion av perinatal dödlighet med 54%. Studieresultaten har publicerats i Pediatrics och studien är en av ett fåtal som på ett robust sätt utvärderat denna innovativa intervention för neonatal återupplivning.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.