Organisation och personal

Erland Strömstedt

biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
erland.stromstedt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3368
Mobiltelefon:
070-7167216
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Civ ing, civ ek, TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.