Organisation och personal

Tanya Doherty

Kort presentation

B Nursing, MSc, MPH, PhD

Mina kurser

Biografi

Forskning och arbetserfarenhet

Tanya Doherty har arbetat inom folkhälsoforskning I Sydafrika sedan 2002. Hennes forskningsområde rör preventionen av HIV smitta från mor till barn (PMTCT), barnhälsa, spädbarnsuppfödning och studiernas upplägg är ofta befolkningsbaserade interventioner. Nyligt genomförd forskning inkluderar en studie som kartlagt effektiviteten av PMTCT program i Sydafrika, ett befolkningsbaserat försök att befrämja exklusiv amning genom “peer support”, en studie av att erbjuda HIV testning hemma, samt en randomiserad studie att fröbättra vård av det nyfödda barnet inklusive exklusiv amning. Hon försvarade 2006 sin avhandling vid Uppsala universitet med fokus på HIV och spädbarnsuppfödning. Hon har för närvarande en kombinerad anställning vid School of Public Health, University of the Western Cape och Medical Research Council i Sydafrika.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.