Agneta Nordin Danfors

studieadministratör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

E-post:
agnetanordindanfors[AT-tecken]gmail.com
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Leg. läk.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.