Satu Bohm

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Ledningsstöd

E-post:
satu.bohm[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 4082
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Processledare för Studie- och forskningsstöd.

Akademiska meriter: FM, bibl.ex.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.