Organisation och personal

Erika Comasco

forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Neuropsykofarmakologi

E-post:
Erika.Comasco[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 5020
Besöksadress:
Rum B1:2 Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Forskningen är inriktad på att undersöka vilken roll miljö och gener spelar för psykisk ohälsa på individnivå (främst missbruk, depression) med användande av ett tvärvetenskapligt synsätt. Tyngdpunkten ligger på individer i specifika faser i livet (t.ex. tonårstid, graviditet), i bräckliga förhållanden (t.ex. polyviktimisering, abort), och på betydelsen av könsskillnader för sannolikheten att utveckla sjukdomar (t.ex. depression).

http://www.neuro.uu.se/research/neuropsychopharmacology/

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.