Judith Francsics

säkerhetsadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; Teleservice

E-post:
judith.francsics[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1033
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Kyrkogårdsgatan 10
75120 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.