Göran Günther

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar

E-post:
Goran.Gunther[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5656
Mobiltelefon:
070-6450854
Besöksadress:
Rum 3160 Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Leg. läk, MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.