Beáta Megyesi

universitetslektor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Beata.Megyesi[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 7860
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är prefekt för Institutionen för lingvistik och filologi och anställd som lektor i datorlingvistik. Jag är intresserad av automatisk bearbetning och analys av naturliga språk. Just nu bedriver jag forskning i historisk kryptologi för att utveckla metoder för att automatiskt knäcka hemligt kodade dokument, s.k. chiffer. Ett annat favoritområde är digital humaniora som möjliggör humanister och samhällsvetare att få kvantitativa analyser av sina texter.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: digital humanities historical cryptology natural language processing

Mina kurser

Biografi

Uppdrag

 • Prefekt för Institutionen för lingvistik och filologi (2009-2018)
 • Föreståndare för Engelska parkens intendenturområde (2017-2018)
 • Medlem i institutionsstyrelsen på Institutionen för lingvistik och filologi (2007-2018)

Utbildning

 • Docent i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
 • Fil. dr. i talkommunikation, Institutionen för Tal, musik och hörsel, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 2002
 • Fil. kand. i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 2000

Forskningsintressen

 • Historisk kryptologi
 • Automatisk analys av historiska texter och chiffer
 • Ordklasstaggning, morfologisk analys, chunkning, ytsyntaktisk parsning för olika språk
 • Parallella korpusar och trädbanker
 • Textkategorisering

Projekt jag medverkar/medverkat i:

Undervisning

Grundnivå

 • Språk, datorer och textbehandling, 7,5 hp: (2011-2017): VT17
 • Handledare till kursen Projektarbete i språkteknologi, 7,5 hp: (2011-2017)
 • Uppsatshandledning

Avancerad nivå

 • Examensarbeten i språkteknologi, 30 hp
 • Handledare på kursen Projekt i språkteknologi, 7,5 hp: 2011-2015
 • Uppsatshandledning

Forskarutbildning

Mentorsnätverket:

Jag har varit medlem i mentorsnätverket sedan 2006. Jag är det för att jag gärna vill bidra med att hjälpa och stödja yngre lärare i sin lärarroll från smått till stort utifrån behov. De pedagogiska undervisningsformer som jag använder mest är traditionella föreläsningar, seminarier, uppsatshandledning, handledning av projektarbete/grupparbete. Jag undervisar fristående- och programkurser samt handleder examensarbeten på Språkteknologiprogrammet på kandidat- och masternivå. Jag medverkar aktivt i att planera, vidareutveckla och utveckla kurser som ges inom mitt ämnesområde som är språkteknologi och datorlingvistik med anknytning till ämnesområdena lingvistik och datavetenskap. Jag kan även ge mentorshandledning på engelska.

Annat jag gillar: tvillingar, resor till fjärran länder, Amnesty International, böcker, cello, lite motion som skidåkning, piloxing och pump, choklad, margaritas och cosmos, ladies of jazz, Broarna i Madison county, mina bästa väninnor som står ut med mig år efter år... och min (ofta tomma) not-to-do lista...

Jag ogillar: girighet, lögner, orättvisor, härskartekniker och ... debok.net - den är fejk och jag har inget med den sidan att göra!

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.