Guma M. K. Abdeldaim

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Guma.Abdeldaim[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Dag Hammarskjöldsv 17
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Mikrobiolog

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.