Organisation och personal

Carina Ahlstedt

administrativ chef vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Administration

Mobiltelefon:
070-1679594
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
carina.ahlstedt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679594
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

Mobiltelefon:
070-1679594
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

administrativ chef vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Kursadministration

Mobiltelefon:
070-1679594
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Fil.mag.,leg. ssk, lärarexamen.

Administrativ chef för centraladministrationen och kursadministrationen.

Biträdande prefekt med huvudansvar för grundutbildningsorganisationen på Institutionen för folhälso - och vårdvetenskap.

Doktorand i ett projekt inom forskningsfältet arbetsmotivation med fokus på sjuksköterskor.

Nyckelord: work motivation

Mina kurser

Biografi

Anställningen på Uppsala universitet startade 2004 då huvuduppgiften främst var lärare inom sjuksköterskeprogrammet. Undervisningsområden har bland annat rört sig om omvårdnad, Informationsteknologi,kommunikation,folkhälsa samt diskrimineringsgrunder. Exempel på andra kurser är distansutbildning inom hälsoinformatik i samverkan med IT institutionen och friståendekurs i Motiverande samtal. Under 2011-2015 har ett stort uppdrag varit uppdragsutbildning för primärvården.Utöver läraruppdraget har det alltid ingått kursledaruppdrag i olika omfattning. Lärarutbyten och uppdrag har genomförts vid tre tillfällen,knppat 1 månad/gång; Thailand(-09), Vietnam(-11), Uganda (-13).

Tidigare uppdrag har bland annat varit programsamordnare för sjuksköterskeprogrammet, lärare på ULL , lika villkor grupp.

Urval av utredning om anställarportal vid UU, praktikverktyg, breddad rekrytering.

Uppdrag som fortfarande pågår är exempelvis studierektorsuppdrag (08-),ledamot i institutionsstyrelsen (08-), Bitr.prefekt och huvudansvar för grundutbildningsorganisationen(13-). Administrativ chef för centralorganisationen och kursadministrationen (12-).

Sedan sommaren 2015 pågår parallella doktorandstudier, med en lic som mål,inom fältet arbetsmotivation med fokus på sjuksköterskor.

Exempel på produktioner inom undervisningsfältet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.