Organisation och personal

Tatiana Nikiforenkova

doktorand vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
Tatiana.Nikiforenkova[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1303
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Tema för avhandlingen: "Rysk kasussyntax under andra hälften av 1800-talet: arkaismer, norm, tendenser". Syftet med arbetet är att beskriva rektionsmönster och andra fall av kasussyntax i denna period och undersöka om det är fråga om typiska konstruktioner (som motsvarar normen) eller arkaismer osv. Jag avser att försöka förklara orsakerna till olika avvikelser från normen och beskriva tendenser i kasusanvändningens utveckling samt göra statistiska analyser av variation i kasusformer.

 

Mina kurser

Biografi

Utbildning i Ryssland:

5-årig utbildning vid M. Thorez pedagogiska institut för främmande språk, Moskva, specialitet främmande språk, slutförd 1982 med diplom och titeln "lärare i engelska och tyska" med försvarat examensarbete i engelska: Grammatikaliska och lexikaliska uttryck av "överraskningsbegrepp" i det moderna engelska språket.

Arbetslivserfarenheter i Ryssland:

Översättningsarbete, främst engelska/ryska bl.a. på översättningsbyrån,  Moskva.

Utbildning i Sverige:

1996-1998: Komvux i Gävle. Svenska B, Psykologi A, Rättskunskap A, m.m.

2000-2001: Högskolan i Gävle. Kontrastiva moment mellan svenska och engelska, bl.a. översättning från svenska till engelska.

1999-2002: Uppsala universitet. Ryska A, B, C, D. Försvarade examensarbetet om variation i verbal rektion hos författaren Nikolaj Leskov.

2001-2002: Lärarhögskolan i Stockholm. Praktisk-pedagogisk utbildning i ryska. Försvarade examensarbetetl om metoder för undervisning i ryska.

2002-2003: Uppsala universitet. Bulgariska och lingvistik.

2003: Kompletterade delar av lärarutbildningen. Värdegrund i ett demokratiskt samhälle och specialpedagogik.

Från 2004: doktorand i ryska. Enstaka kapitel av avhandlingen, som handlar om rysk kasussyntax under andra hälften av 1800-talet, presenterades på Nordiska Slavistmötena i Uppsala 2004; i Schaeffergården, Danmark 2007; i Tammerfors, Finland, 2010; i Bergen, Norge 2013.

      

 

 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.