Organisation och personal

Ingrid Lennartson-Hokkanen

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ingrid.hokkanen[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6870
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Börjar arbeta 2 augusti

Kort presentation

Jag är universitetslektor i svenska som andraspråk. Mina forskningsintressen är skrivforskning, literacy/skriftbruksforskning samt svenska som andraspråk.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.