Wendy Maycraft Kall

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Affilierade

E-post:
Wendy.Maycraft_Kall[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 1312
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Wendy Maycraft Kall has extensive experience of public administration as a practitioner and as an academic. She worked for the National Audit Office and the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy in Britain. In Sweden she continued her education with a PhD in political science and defended her doctoral thesis " The governance gap:central-local steering & mental health in Britain and Sweden" In 2012 she was awarded the FORTE junior research grant to study mental health governance.

Akademiska meriter: BA in Politics, FD

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Academic & Professional Education

2011 Doctor of Philosophy (PhD/FilDr.) in Political Science, Uppsala University, Sweden

2004 Bachelor of Social Science (BSS) Uppsala University, Sweden.

1991, Certificate in Training & Development (CITD), Institute of Training & Development, London, England.

1987 Chartered Public Finance Accountant (CPFA), Chartered Institute of Public Finance & Accountancy, London.

1983 BA(Hons) Special Politics, University of Hull, England.

Professional Employment

2011 – present Uppsala University, Department of Government, lecturer/researcher.

2004–2011 PhD Candidate, Uppsala University, Sweden

1988–1993 Chartered Institute of Public Finance & Accountancy, Education & Training Centre, London. Senior Lecture/Course Coordinator, professional education

1983–1988 The National Audit Office, London, Senior Auditor, audit and evaluation of government and accounts and policy programmes

Research Projects

2013- present FAS (FORTE) Junior Researcher – project: Care in the Community or Coercion in the Community? Risk, rättigheter & organisation: En analys av implementeringen av ACT-policy för psykiatriskvård i samhället i Sverige, Storbritannien & Holland

2011-2012 Researcher on VR project: Demokrati & individuella rättigheter inom den svenska välfärdsstaten.

2010–2011 Naturvårdsverket – Research based evaluation of evaluation and audit in enviromental work..

2004–2006 PhD part-financed by VR project ”Demokrati och deprofessionalisering"

Teaching

Seminar teacher förvaltningspolitik A (bachelor level).

Lecturer & seminar teacher ‘Governance & the state’ (Master level).

Supervisor of student theses at C, D and Master level.

Examination of student theses at Master level.

Reviewer (academic journals)

Scandinvian Political Studies, 2011 & 2013.

Elected Positions

2005-08 Member of the Department of Government Governing Body (Institutionsstyrelsen)

2006 President of the Department of Government PhD Association

Research Presentations & Other occupational activities

2014 Presentation: Presentation: Information som styrmedel: att utvärdera, att mäta & att jämföra ”god vård” - öppna jämförelser & psykiatrisk vård; Humsampsyk nätverksträff, Umeå november 3-4 2014.

2013 Presentation: Pskiatrireformen in Sverige & Storbritannien: ett statsvetenskapligt perspektiv, Nätverkskonferensen om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till psykiatriområdet, April 15 Umeå Universitet.

2012 Presentation av Utvärderingsmål & medel: kunskap eller kontroll?: En jämförelse av utvärderingsfunktionen i tre statliga förvaltningsmyndigheter, Naturvårdsverket Utvårderingsenheten, Östersund.

2012 Två sidor av deprofessionalisering: Den förändrade statliga styrningens påverkan på lärarkåren och socialarbetarna ( med fil. dr Johanna Ringarp), Uppsala Public Management Seminar.

2011 Hur gör man för att implementera nya metoder, Konferensen ”FACT något för Sverige” Göteborgs Universitet.

2011 Hur organiseras genomförandet av psykiatrireformer och vad styr valet av strategier för styrning En jämförelse mellan Sverige och England, Uppsala Centrum för forskning om funktionshinder.

2010 British government and politics, Försvarshögskola, 28 October 2010.

2009 Constructing the invisible governance and implementation frame: Public Management Seminar, Uppsala 25 November 2009.

2008 Professionalisering under statens skugga: olika vägar för professionalisering av socialtjänsten i Sverige och England: Kommun- och Landstingsdagarna vid Uppsala universitet 10-11 januari 2008.

1990 World Bank MBA for Indonesian Civil Servants – collaboaration with CIPFA/Hull University.

1990-1993 Member of the National Steering Committe for the Development of Professional Standards in Public Sector Accounting

1989 Development of vocational education standards for public sector accounting technicians: Institute of Accounting Technicians, London, England.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.