Organisation och personal

Åsa Muntlin Athlin

forskare ,associerad. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
Asa.Muntlin[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6667
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk epidemiologi

E-post:
asa.muntlin_athlin[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 0176
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent, legitimerad sjuksköterska, specialistutbildad inom olycksfall- och akutsjukvård och arbetar som Forskningsansvarig vid verksamhetsområde akutsjukvård och intern medicin vid Akademiska sjukhuset. Disputerade december 2009. Forskningsområden: smärtbehandling, fundamentals of care, knowledge translation, patient erfarenheter och flödesprocesser inom akutsjukvård. Mellan 2011-2013 gjorde jag postdoc i Australien.

Akademiska meriter: leg. ssk. Docent

Nyckelord: pain managment care processes fundamentals of care acute abdominal pain knowledge translation quality of care patient safety emergency care

Mina kurser

Biografi

Forskning

Forskningsintressen

Akutsjukvård

Fundamentals of Care

Smärtbehandling

Implementeringsforskning

Patient erfarenheter

Hälso- och sjukvårdsforskning

Pågående projekt

SMAAPP research program (Seamless management of patients seeking care for acute abdominal pain - a person-centred approach). A Sweden - Australia joint research programme.

Predicting admission in Australian and Swedish hospitals: an individualised prospective approach. Samarbete: Sex olika sjukhus i Australien och Sverige

Smärtans väg i vården ‐ ett plattformsbygge för patientgenererad data om smärta

Främjande faktorer för arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet.

Cancer survivors experiences of the fundamentals of care. Samarbete: School of Nursing, University of Adelaide, Adelaide, Australia och Department of Neurobiology, care sciences and society, Karolinska Institutet, Stockholm.

Avslutade projekt

Hälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting. Samarbete med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Gävleborgs läns landsting och Landstinget Dalarna.

Införande av teamarbete vid en akutmottagning med fokus på effektivitet, patientsäkerhet samt patient- och personal nöjdhet (TEPPP-studien). Samarbete: Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Karolinska Institutet/LIME och Stockholms universitet.

Patients with acute abdominal pain – from the emergency de-partment to the surgical ward: what makes a difference to achieve patient participation, high quality nursing care and safe care transitions? This pilot project is part of a multidisciplinary research program (SMAAPP research program) in collaboration between researchers and clinicians in Australia and in Sweden.

Stroke survivors experiences of the fundamentals of care. Samarbete: School of Nursing, University of Adelaide, Adelaide, Australia och forskare från Storbritannien.

Alkoholbestämning i utandningsluften från patienter med nedsatt medvetandegrad. Samarbete: Höök Instrument, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Södersjukhuset, Stockholm.

Rätt vård till rätt patient vid rätt tidpunkt och på rätt vårdnivå? Kvalitet på Närakuten – ambitionen för patientsäkerhetsprojektet (KNAPP). Uppdragsforskning: Uppsala läns landsting

Identifiering och förbättring av vårdkvalitet på akutmottagning. Patient och personal perspektiv. Doktorandprojekt.

Undervisning

Undervisar inom Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård och inriktning akutsjukvård. Handleder studenter som skriver examensarbete på grund- och på avancerad nivå. Handleder doktorander.

Övrigt

Utmärkelser

School of Nursing Inaugural Eleanor Harrald Post Doctoral Fellowship. University of Adelaide, Australien. September 2012.

Karin Olsson stipendium, Vårdförbundet, 2006

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.