Organisation och personal

Oskar Karlsson

biträdande universitetslektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Toxikologi och läkemedelssäkerhet

E-post:
Oskar.Karlsson[AT-tecken]farmbio.uu.se
Telefon:
018-471 4265
Besöksadress:
Rum BMC C4:2 Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 591
751 24 UPPSALA

gästforskare vid Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.