Åse Linné

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
ase.linne[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7266
Mobiltelefon:
072-9999259
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jag är anställd som post-doktor på avdelningen för Industriell Teknik sedan hösten 2014. Mitt forskning berör hur innovation och kommersialisering av ny teknik kommer till stånd inom två vitt skilda sektorer - livsvetenskap och byggindustri.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag undervisar på Industriell Projektledning 1 och 2 samt Innovationsledning.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.