Helena Fällmar

forskningsingenjör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, SNP&SEQ-teknologiplattformen

E-post:
helena.fallmar[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250124
Besöksadress:
Rum BMC D11:207b BMC, D11:2, Husargatan 3
75237 Uppsala
Postadress:
Molekylär Medicin, Box 1432, BMC
75144 Uppsala

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.