Organisation och personal

Frida Svedbergh

ekonomiadministratör vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi

E-post:
frida.svedbergh[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum
Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala

ekonomiadministratör vid Institutionen för ekologi och genetik

E-post:
frida.svedbergh[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2867
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 D
Postadress:
Norbyv 18 D
752 36 UPPSALA

ekonomiadministratör vid Lagerträdet, Evolutionsbiologiskt centrum

E-post:
Frida.Svedbergh[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2867
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

ekonomiadministratör vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Nyckelord: genetik och patologi evolutionsbiologi intendenturen lagerträdet ebc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.