Peter Sjökvist

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Kulturarvsavdelningen; Äldre tryck och specialsamlingar

E-post:
peter.sjokvist[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3990
Mobiltelefon:
070-4250695
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

docent i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi

Mobiltelefon:
070-4250695
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent, bibl.ex.

Mina kurser

Biografi

Bibliotekarie vid Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvsavdelning i arbetsgruppen för äldre tryck och specialsamlingar. Samordnare i katalogiseringsfrågor inom avdelningen. Operatör för EOD (Ebooks On Demand). Ansvarig för biblioteket vid Lövstabruk, och projektledare för det RJ-finansierade projektet The Library of Leufstabruk. Projektledare för Poznań-projektet. Ingår i RSC (RDA Steering Committee) Rare Materials Working Group.

Docent i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot nylatin. Har särskilt intresserat sig för tillfällesdiktning och äldre akademiska dissertationer. Sammankallande i det Nylatinska nätverket i Uppsala, samt en av redaktörerna för Bibliotheca Neolatina Upsaliensis. Översätter för närvarande filosofiska texter på latin av Tomas Thorild och Benjamin Höijer.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.