Organisation och personal

Peter Sjökvist

docent i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi

Mobiltelefon:
070-4250695
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Kulturarvsavdelningen; Äldre tryck och specialsamlingar

E-post:
peter.sjokvist[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3990
Mobiltelefon:
070-4250695
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent, bibl.ex.

Mina kurser

Biografi

Bibliotekarie vid Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvsavdelning i arbetsgruppen för äldre tryck och specialsamlingar. Samordnare i katalogiseringsfrågor inom avdelningen. Operatör för EOD (Ebooks On Demand). Ansvarig för Leufsta-biblioteket. Ingår i RSC (RDA Steering Committee) Rare Materials Working Group.

Docent i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot nylatin. Har särskilt intresserat sig för tillfällesdiktning och äldre akademiska dissertationer. Sammankallande i det Nylatinska nätverket i Uppsala, samt en av redaktörerna för Bibliotheca Neolatina Upsaliensis.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.