Organisation och personal

Cecilia Århammar

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
cecilia.arhammar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3112
Mobiltelefon:
076-2687631
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.