Organisation och personal

Ingeborg Björkman

forskare Associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
ingeborg.bjorkman[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-8523223
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktor i hälso- och sjukvårdsforskning, har främst intresserat sig för forskning kring aktiviteter som syftar till bättre kvalitet i läkemedelsanvändningen och i förskrivning av läkemedel. Idag anställd vid Nestor FoU-center och arbetar där med äldrefrågor inom kommun och landsting. Legitimerad apotekare.

Mina kurser

Biografi

Forskning

Forskningsintressen

Startade med att undersöka förekomst av läkemedelsrelaterade problem och fortsatte sedan med undersökningar kring hur olika professioner arbetar för ökad kvalitet i läkemedelsanvändningen. Har främst använt kvalitativ metodik och framför allt ägnat sig åt fenomenografisk analys.

Pågående projekt

I ett uppdrag från Läkemedelsverket genomfördes under hösten 2011 fokusgruppsintervjuer med gymnasieungdomar om deras användning och syn på receptfria läkemedel, och då framför allt smärtstillande. Studien avrapporterades till Läkemedelsverket i mars 2012 och är under bearbetning för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Avslutade projekt

Det senaste avslutade projektet studerade motiv för att inte vilja vaccineras sig mot svininfluensan under den riskomfattande kampanjen för vaccination hösten och vintern 2009/2010. Studien publicerades i elektronisk form oktober 2012.

I samarbete med professor Cecilia Stålsby Lundborgs forskargrupp vid KI har läkares förskrivning av antibiotika undersökts. Arbetet har hittills resulterat i tre publicerade studier.

Undervisning

Har handlett en handfull studenter i deras examensarbeten, en för apotekarexemen, två för farmacie kanditatexamen (samtliga farmaceutiska fakulteten, Uppsala Universitet) och en för examen i folkhälsovetenskap vid KI.

Curriculum vitae

F. 1957

Nuvarande position

2010 - Projektledare, Nestor FoU-center, Haninge

2007 - Associerad forskare, Hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet. Samarbetar med forskargrupp vid ICHAR, Karolinska Institutet

Anställningar och uppdrag

2007-2012 Forskningsuppdrag, Läkemedelsverket, Uppsala. Biträdande forskare deltid, NHV, Göteborg. Konsult, Socialstyrelsen, Stockholm

1988-2010 Apotekare vid flertalet apotek i Stockholm

Examen

2006 Medicine doktorsexamen, Hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. Avhandlingens titel: Towards improved medication use. Increasing understanding of professional efforts.

1982 Apotekarexamen, Uppsala Universitet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.