Kennet Axelsson

seniorprofessor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik

E-post:
Kennet.Axelsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2646
Mobiltelefon:
070-6260996
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TD, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.