Organisation och personal

Hania Uscka-Wehlou

universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
hania.uscka.wehlou[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3292
Mobiltelefon:
073-9600123
Besöksadress:
Rum ÅNG 14205 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag har disputerat den 25 sept 2009 vid Uppsala universitet. Mitt ämne var digital geometri och matematisk morfologi och min handledare var Christer Kiselman. Numera arbetar jag som universitetslektor i matematik och samtidigt håller jag på med mitt projekt om matematisk terminologi. År 2018 fick jag två pedagogiska pris: F-lärarutmärkelsen från studenterna på programmet Teknisk Fysik och det Elektrotekniska Priset från Elektroteknik-studenter. Båda för min undervisning i Flervariabelanalys.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: flerspråkighet matematisk terminologi

Mina kurser

Biografi

Mina kurser vid Uppsala universitet under läsåret 2017/18, då jag har arbetat som vikarierande lektor i matematik:

Geometri och analys I, 10 hp, 90 undervisningstimmar under HT 2017. Kursen innehåller mest envariabelanalys men även en del linjär algebra. Kursen gavs på Kandidatprogrammet i fysik och ämneslärarprogrammet i fysik, och hade ca 60 deltagare. Jag var huvudlärare och hade all undervisning på kursen, 90 timmar.

Linjär algebra och geometri I, 5 hp, 60 undervisningstimmar under HT 2017. Kursen hade 219 studenter från olika civilingenjörsprogram och undervisades med 40 timmars föreläsningar och 20 timmars lektioner. Jag hade kursansvaret, föreläsningarna och en lektionsgrupp (av åtta grupper).

Flervariabelanalys, 10 hp, och Flervariabelanalys M, 10 hp, i samläsning med totalt 120 undervisningstimmar för mig (80 föreläsningstimmar och 40 lektionstimmar) under VT 2018. Kurserna ges på de olika civilingenjörsprogrammen och på Kandidatprogrammet i matematik. Antalet studenter är ca 340. Jag har kursansvaret, föreläsningarna och en lektionsgrupp (av nio grupper). För undervisningen på denna kurs fick jag två pedagogiska pris: F-lärarutmärkelsen från studenterna på programmet Teknisk Fysik och det Elektrotekniska Pedagogiska Priset från Elektroteknik-studenter.

Matematikprojekt med LaTeX, 5 hp, 30 undervisningstimmar under VT 2018. Kursen ges i årskurs 2 på Kandidatprogrammet i matematik och på ämneslärarprogrammet i matematik. Jag ansvarar för projektdelen av kursen, 4 hp, där undervisningen ges i form av 6 timmar föreläsning och 24 timmar handledning och rättning av projekten. Antalet studenter är 10. Jag är kursansvarig och är den enda läraren på projektdelen av kursen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.