Annika Bring

universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Åsenlöf: Fysioterapi

E-post:
Annika.Bring[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4769
Mobiltelefon:
073-6422128
Besöksadress:
Rum BMC c2:2 BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Leg Fysioterapeut, Med Dr, Universitetslektor med klinisk förankring, Specialist i neurologisk fysioterapi

Mina kurser

Biografi

Jag arbetar som universitetslektor med klinisk föränkring på Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi och Akademiska sjukhuset inom Neurologisk öppenvård.

För tillfället undervisar jag främst i olika beteendemedicinska kurser på gund- och avancerad nivå, samt handleder och examinerar examensarbeten. Dessutom arbetar jag som projektledare för den nya utbildningsplanen för Fysioterapeutprogrammet med start HT-14 .

Min forskning handlar bland annat om akuta whiplashrelaterade besvär sett ut ett beteendemedicinskt perspektiv, där jag främst har studerat daglig coping, progostiska faktorer och en skräddarsydd beteendemedicinsk behandling administrerad via Internet eller face-to -face.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.