Helena Volgsten

universitetslektor klinisk vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
helena.volgsten[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6482
Mobiltelefon:
072-5193622
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Helena.Volgsten[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
072-5193622
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Nyckelord: infertility reproduktiv hälsa assisted reproductive technologies

Mina kurser

Forskning

Disputerat i medicinsk vetenskap/Obstetrik och gynekologi med en avhandling om förekomst och riskfaktorer för ångest och depression hos infertila kvinnor och män i samband med in vitro fertilisering (IVF). Min forskning har fokus på reproduktiv hälsa/ohälsa, vilket kan innebära ofrivillig barnlöshet/infertilitet och missfall. En 5 års-uppföljning av IVF-paren beskriver psykisk hälsa och behandlingsutfall efter avslutad IVF, beroende på om IVF-behandlingen resulterat i barn eller inte. Andra forskningsprojekt har genomförts med syfte att studera vård och stöd i samband med tidiga/uteblivna missfall samt amningsförekomst hos sent underburna barn under vårdtiden på BB. Min fortsatta forskning involverar kvinnors hälsa i ett globalt perspektiv i samarbete med universitet i Tanzania med fokus främst på uppföljning av osäkra/inducerade aborter.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.